040 431 930     jaka.bistro@gmail.com

Državni prvak

Strokovna komisija, ki so jo pod vodstvom predsednice doc. dr. Mojce Korošec iz Biotehniške fakultete sestavljali prof. dr. Jasna Bertoncelj, mag. Andreja Kandolf Borovšak, mag. Amalija Božnar, Primož Božnar, Tomaž Staniša in Mitja Smrdel je v skladu Pravilnikom o senzoričnem ocenjevanju medu (UO ČZS, 2014) ocenila, da v letu 2018 naziv državnega prvaka v kategoriji GOZDNI MED prejme gozdni med Čebelarstva Boštjan in Anton NOČ.