040 431 930     jaka.bistro@gmail.com

UTEMELJITEV

Slovenska zemlja pod Stolom je zgodovinsko zaznamovana s čebelarstvom. Glas, znanje in inovativnost je od tod odrasel v širni svet Antona Janša. Predvsem zaradi naprednih idej mu je bila dana možnost poučevanja čebelarjenja v svetovnem merilu.

Veseli smo, da se v našem okolju tradicija čebelarstva nadaljuje. Čebele so bile Boštjanu Noču položene v zibelko. Ožja družinska podpora in pa znanje strica Stanka Noča so obrodile sadove čezmejnih razsežnosti. Čebelarstvo za Boštjana Noča ni le dragocena tradicionalna slovenska kmetijska panoga. Zanj je to stil združevanja dela, znanja, družbene odgovornosti, inovativnosti in skrbnosti za okolje.

Kot čebelar je Boštjan Noč postal predsednik domačega društva, nadaljeval kot predsednik Čebelarske zveze Gorenjske in naprej predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Kot nosilec funkcij je dal mnogo pobud kot so tradicionalni slovenski zajtrk, medeni zajtrk EU, dan slovenske hrane, njegova pobuda pa je tudi, na Združeni narodi razglasijo 20. maj, rojstni dan Antona Janše za svetovni dan čebel. Odlika Boštjana Noča je predvsem v tem, da dane pobude izpelje do konca. Tako smo letos praznovali prvi svetovni dan čebel na Breznici. Kraj praznovanja ni bil samoumevno določen, vendar odločna in neomajna drža našega občana je premagala vse druge smernice.

Upamo, da neustavljiva moč idej in posledično uresničitev le teh še dolgo pri Boštjanu Noču ne bo usahnila. Kajti gre za pomembne vezi bogate čebelarske tradicije kraja s sedanjostjo in hkrati inovativnosti za prihodnost.