040 431 930     jaka.bistro@gmail.com

Podpore Boštjanu za predsednika ČZS za 2020 – 24:

Podpora Čebelarske zveze društev Maribor (24 čebelarskih društev – https://infoslo.si/sl/cebelarska-zveza-drustev-maribor/ )

Podpora REGIJSKA ČEBELARSKA ZVEZA »PETRA PAVLA GLAVARJA« (18 čebelarskih društev)

Podpora Čebelarske zveze Gorenjske (12 čebelarskih društev)

Podpora Čebelarske zveze Koroške

Podpora Zveze čebelarskih društev Ptuj

Podpora Čebelarske zveze SA-ŠA

Podpora Zveze paraplegikov Slovenije

Podpora ČD Kokarje

Podpora ČD Velike Lašče

Podpora ČD Moravče

Podpora ČD Mozirje

Podpora ČD Zagorje

Podpora ČD Litija

Podpora ČD Ilirska Bistrica

Podpora ČD Britof – Predoslje

Podpora ČD Idrija

Podpora dr. Otmar Zorn

Podpora gostišče Pri Čebelici

Podpora Franc Šivic

Podpora sekcije za Apiterapijo dr. Terč Maribor

Podpora ČD Anton Janša Breznica

Podpora Alijagić Sulejman, prof. – Velika Kladuša (BiH)

Podpora ČD Dolsko

Podpora ČD Stična

Podpora ČD Vojnik

Podpora ČD Škofja Loka

Podpora ČD Selnica ob Dravi

Podpora Savez pčelara USK-a

Podpora ČD Ptuj

Podpora ČD Tišina

Podpora ČD Mlinšek Velenje

Podpora ČD Kočevje

Podpora ČD Dolenjske Toplice

Podpora ČD Kostnjevica na Krki

Podpora ČD Radeče

Podpora Obalno čebelarsko društvo Koper

Podpora ČD Majšperk

Podpora ČD APIS Ribnica

Podpora ČD Goriče

Podpora ČD Bohinj

Podpora ČD Selška dolina

Podpora ČD Črna na Koroškem

Podpora ČD Radovljica

Podpora ČD ob Kolpi in Lahinji

Podpora ČD Naklo

Podpora ČD Šmartno ob Paki

Podpora ČD Barje

Podpora ČD Cerklje

Podpora ČD Moste Polje

 

Vsem iskrena hvala za podpore. Vsaka podpora mi ogromno pomeni in daje zagon za nadaljnje delo

Boštjan Noč